Data visar att OXC-201 kan vara en lovande behandling för allergisk astma

En ny studie, ”Pharmacological OGG1 inhibition decreases murine allergic airway inflammation” (fritt översatt: Farmakologisk OGG1-hämning minskar allergisk luftvägsinflammation i sjukdomsmodeller), publicerades den 17 oktober i Frontiers in Pharmacology, Respiratory pharmacology ( DOI 10.3389/fphar.2022.999180, Tanner L, Bergwik J, Bhongir RKV, Pan L C, Wallner O, Kalderén C, Helleday T, Boldogh I, Adner M och Egesten A) och visar att Oxcias läkemedelskandidat OXC-201 (TH5487) kan vara en lovande behandling för allergisk astma.

Allergisk astma är en komplex inflammatorisk sjukdom. Sjukdomen kännetecknas av slembildning i luftvägarna och varierande begränsning i luftflödet vilket resulterar i väsande andning, andnöd, hosta och tryck över bröstet. Det finns inget botemedel och sjukdomen behandlas symtomatiskt med inhalerade kortikosteroider, β2-agonister och leukotrienreceptorhämmare. En stor del av astmapatienterna upplever biverkningar, vilket resulterar i svårigheter att fullfölja behandlingen. De molekylära mekanismer som ligger bakom den komplexa sjukdomsbilden är inte helt klarlagda. OGG1 (8-oxoguanin DNAglykosylas-1), ett DNA-reparationsprotein, kan spela en central roll, eftersom underskott på OGG1 skyddar mot både akut och allergisk inflammation.

Administrering av OXC-201 minskade tydligt slemproduktionen och gav en signifikant förbättring av lungfunktionen i allergisk luftvägsinflammations-sjukdomsmodell. Behandling med OXC-201 minskade nivåerna av aktiverat NF-κB transkriptionsfaktor och produktionen av inflammatoriska ämnen kopplade till allergisk astma som IL4, IL5, IL13 och CCL11, vilket resulterade i en signifikant minskad ackumulering av eosinofiler och andra immunceller i lungorna.

“Data som presenteras i studien indikerar att OXC-201 har potential att utvecklas till en ny potent farmakologiskt behandling av svår allergisk astma och vi ser verkligen fram emot att undersöka detta ytterligare i kommande studier”, säger Oxcias VD Ulrika Warpman Berglund.

Om OXC-201

OXC-201 är en småmolekylär hämmare av OGG1, ett potentiellt banbrytande tillvägagångssätt för behandling av IPF (idiopatisk lungfibros), andra fibrotiska tillstånd samt inflammatoriska sjukdomar. Genom att rikta in sig på DNA-reparationsenzymet OGG1 (8-oxo guanin DNA-glykosylas-1), hämmar OXC-201 bindning av OGG1 till DNA och därigenom moduleringen av gentranskription. OGG1 spelar en betydande roll i modulering av inflammation och fibrogenes; genetisk nedreglering eller kemisk hämning av OGG1 har visat sig skydda mot inflammation och fibros i flera experimentella sjukdomsmodeller.

OXC-201 har potential att revolutionera marknaden för antifibrotiska medel och har även betydande antiinflammatoriska effekter som påvisats i sjukdomsmodeller för akut lungskada (ARDS) och allergisk astma.

Om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR – kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 (karonudib, TH1579) undersöks i två pågående kliniska fas 1-studier, en i avancerade solida tumörer och en i hematologiska cancertyper. OXC-201 (TH5487) utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök www.oxcia.com