Bolagsstyrning

Styrelse

Ulrika

Ulrika Warpman Berglund

CEO, Member of the Board

ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Jan Zetterberg

Jan Zetterberg

Chairman of the Board

jan.zetterberg@oxcia.com

Thomas Helleday

Thomas Helleday

Member of the Board

thomas.helleday@scilifelab.com

Ingvar Karlsson

Ingvar Karlsson

Member of the Board

ingvar.karlsson@oxcia.com

Eva Sjökvist Saers

Eva Sjökvist Saers

Member of the Board

eva.sjokvist@saers.com

Ledningsgrupp

Ulrika

Ulrika Warpman Berglund

CEO, Member of the Board

Håkan Nordlander

Håkan Nordlander

Head of administration and accounting

Martin Scobie

Martin Scobie

CMC Director

Maria Klockare

Maria Klockare

Clinical Development Director

Kerstin Genetay

Kerstin Genetay

Intellectual property Director

Cecilia Ahlin

Cecilia Ahlin

Chief Medical Officer (CMO)

Monika Vedin

Monika Vedin

Business strategy & Communication Director

Christina Kalderén

Christina Kaldéren

Preclinical Director

Revisor

Ernst & Young har varit bolagets revisor sedan 2014

Vid årsstämman 2020 omvaldes redovisningsbyrån till företagets revisor. Andreas Nyberg utsågs till huvudrevisor. Redovisningsbyrån och huvudansvarig revisor Andreas Nyberg utför inga tjänster som skulle kunna ifrågasätta deras oberoende.

EY’s kontorsadress är Box 7850, 103 99 Stockholm.

Valberedning