Oxcias valberedning föreslår omval av styrelsen

Inför årsstämman den 14 juni  2022 i Oxcia AB (publ), har valberedningen framlagt sitt förslag avseende val och arvodering av styrelse och revisor. Valberedningen föreslår omval av hela styrelsen med Jan Zetterberg som ordförande samt ledamöterna Thomas Helleday, Ulrika Warpman Berglund, Eva Sjökvist Saers, Ingvar Karlsson och Eva Nordström omväljs som styrelseledamöter.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Oxcia AB (Publ) 1 April 2022

Vid extra bolagsstämma i Oxcia AB (publ), org. 556932-4717, (”Bolaget”) den 1 april 2022 fattades bland annat följande beslut om nyval av styrelseledamot, split av aktien och ett incitamentsprogram för ledning och styrelse.  För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.oxcia.com. Samtliga beslut var i överensstämmelse med de publicerade förslagen.

Nya studier visar att OXC-101 förbättrar konventionell kemoterapibehandling vid akut myeloisk leukemi (AML)

Enligt en ny studie publicerad online den 28 februari 2022 (Centio et al., "Inhibition of oxidized nucleotide sanitation by TH1579 and conventional chemotherapy cooperatively enhance oxidative DNA-damage and survival in AML", Mol Cancer Ther, doi: 10.1158/1535-7163.MCT-21-0185. Online före tryckning) kan… Continue reading Nya studier visar att OXC-101 förbättrar konventionell kemoterapibehandling vid akut myeloisk leukemi (AML)

Oxcias valberedning föreslår Eva Nordström till ny styrelseledamot

Valberedningen i Oxcia AB föreslår att Eva Nordström väljs till ny ordinarie ledamot i styrelsen i Oxcia vid en extra bolagsstämma. Eva Nordström är idag COO och vice VD i Oncopeptides AB. Hon har en gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling i en internationell miljö.