Oxcia har tilldelats ett anslag på 3 miljoner kronor för en studie på refraktära AML-patienter

I hård konkurrens i Swelifes och Medtech4Healths gemensamma utlysning för Samverkansprojekt för bättre hälsa 2022, har Oxcia AB tilldelats ett anslag på 3 miljoner kronor. Utlysningen syftar till att finansiera utvecklingen av innovativa och hållbara life science-lösningar som bidrar till… Continue reading Oxcia har tilldelats ett anslag på 3 miljoner kronor för en studie på refraktära AML-patienter

Tre abstrakt om OXC-101 utvalda för posterpresentationer på AACR 2023

Oxcia AB (publ) rapporterar idag att tre abstrakts om OXC-101, Oxcias kliniska kandidat för cancer, har valts ut för posterpresentationer vid American Association for Cancer Research (AACRS) årsmöte i Orlando, Florida, 14-19 april, 2023 . Abstrakten rör den första rapporten om OXC-101 kliniska säkerhet, ytterligare förståelse av den breda anti-cancereffekten och verkningsmekanismen och kommer att publiceras online i Proceedings-tillägget till AACR-tidskriften Cancer Research.

Ny pre-klinisk studie visar att OXC-201 kan vara en lovande behandling av IPF (lungfibros)

En ny studie, ” Small-molecule-mediated OGG1 inhibition attenuates pulmonary inflammation and lung fibrosis in a murine lung fibrosis model” (fritt översatt: Farmakologisk OGG1-hämning minskar akut lungskada och lungfibros i möss), publicerades den 26 Januari i Nature Communications ( https://doi.org/10.1038/s41467-023-36314-5, L. Tanner, A. B. Single, R. K. V. Bhongir , M. Heusel , T. Mohanty, C. A. Q. Karlsson, L. Pan, C-M. Clausson, J. Bergwik, K. Wang, C. K. Andersson, R. M. Oommen, J. S. Erjefält, J. Malmström, O. Wallner, I. Boldogh, T. Helleday, C. Kalderén & A. Egesten) visar att OXC-201 (TH5487) kan vara en lovande behandling för idiopatisk lungfibros (IPF).

EIC har tilldelat Oxcia AB ett bidrag på 2,5 miljoner euro inom EIC-Transition programmet för utveckling av OXC-201

Oxcia är mycket glada över att kunna meddela att EIC (European Innovation Council) har valt ut Oxcias OXC-201 som ett av de projekt som får bidrag inom EIC Transition programmet. Oxcia erhåller ett belopp på 2,5 miljoner euro. EIC är… Continue reading EIC har tilldelat Oxcia AB ett bidrag på 2,5 miljoner euro inom EIC-Transition programmet för utveckling av OXC-201

Oxcias valberedning föreslår omval av styrelsen

Inför årsstämman den 13 juni 2023 i Oxcia AB (publ), har valberedningen framlagt sitt förslag avseende val och arvodering av styrelse och revisor. Valberedningen föreslår omval av hela styrelsen med Jan Zetterberg som ordförande samt ledamöterna Tomas Helleday, Ulrika Warpman Berglund, Eva Sjökvist Saers, Ingvar Karlsson och Eva Nordström omväljs som styrelseledamöter.