Data visar att OXC-201 kan vara en lovande behandling för allergisk astma

En ny studie, ”Pharmacological OGG1 inhibition decreases murine allergic airway inflammation” (fritt översatt: Farmakologisk OGG1-hämning minskar allergisk luftvägsinflammation i sjukdomsmodeller), publicerades den 17 oktober i Frontiers in Pharmacology, Respiratory pharmacology ( DOI 10.3389/fphar.2022.999180, Tanner L, Bergwik J, Bhongir RKV, Pan L C, Wallner O, Kalderén C, Helleday T, Boldogh I, Adner M och Egesten A) och visar att Oxcias läkemedelskandidat OXC-201 (TH5487) kan vara en lovande behandling för allergisk astma.

Oxcias valberedning föreslår omval av styrelsen

Inför årsstämman den 14 juni  2022 i Oxcia AB (publ), har valberedningen framlagt sitt förslag avseende val och arvodering av styrelse och revisor. Valberedningen föreslår omval av hela styrelsen med Jan Zetterberg som ordförande samt ledamöterna Thomas Helleday, Ulrika Warpman Berglund, Eva Sjökvist Saers, Ingvar Karlsson och Eva Nordström omväljs som styrelseledamöter.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Oxcia AB (Publ) 1 April 2022

Vid extra bolagsstämma i Oxcia AB (publ), org. 556932-4717, (”Bolaget”) den 1 april 2022 fattades bland annat följande beslut om nyval av styrelseledamot, split av aktien och ett incitamentsprogram för ledning och styrelse.  För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.oxcia.com. Samtliga beslut var i överensstämmelse med de publicerade förslagen.