EIC har tilldelat Oxcia AB ett bidrag på 2,5 miljoner euro inom EIC-Transition programmet för utveckling av OXC-201

Oxcia är mycket glada över att kunna meddela att EIC (European Innovation Council) har valt ut Oxcias OXC-201 som ett av de projekt som får bidrag inom EIC Transition programmet. Oxcia erhåller ett belopp på 2,5 miljoner euro. EIC är Europas ledande innovationsprogram för att identifiera, utveckla och skala upp banbrytande teknologier och innovationer. Oxcia är det enda svenska företag som får bidraget i denna utlysning.

OXC-201 är en lovande ny metod för behandling av IPF (idiopatisk lungfibros), med potential att avsevärt förbättra och till och med stoppa inflammation och fibros. Projektet är baserat på ny biologi publicerad i de vetenskapliga tidskrifterna Science (Visnes et al, Nov 2018) och Nature Communication (Tanner et al, February 2023) och handlar om den roll DNA reparationsenzymet OGG1 (8-oxo guanine DNA glycosylase) har i regleringen av transkription av proinflammatoriska och profibrotiska gener vid sjukdom.

OXC-201 är en småmolekyl som hämmar DNA reparationsenzymet OGG1 (8-oxo-guanin-DNA-glykosylas). Genom att rikta in sig på OGG1, hämmar OXC-201 bindning av OGG1 till DNA och därigenom moduleringen av gentranskription. Flera viktiga molekylära vägar associerade med IPF hämmas och utvecklingen av fibros och inflammation blockeras. OXC-201 har framgångsrikt visat terapeutiska effekter i flera sjukdomsmodeller.

Bidraget kommer att användas för att slutföra preklinisk utveckling inklusive säkerhetsstudier samt initiala fas 1 säkerhetstester hos friska frivilliga. EIC projektet med OXC-201 går under namnet TOPFIBRO.

Vi är mycket glada för stödet från EIC som gör det möjligt för oss att vidareutveckla OXC-201, en läkemedelskandidat som vi hoppas ska förbättra livskvalitén och prognosen för IPF patienter. Tidiga data ser mycket lovande ut och vi ser fram emot att bekräfta dessa data i framtida prövningar, säger preklinisk chef Christina Kalderén.

IPF är en progressiv sjukdom som dramatiskt påverkar lungfunktionen och som så småningom leder till lungkollaps. Medianöverlevnaden för IPF-patienter är 3-5 år efter diagnos. Nuvarande behandlingar för IPF förbättrar inte lungfunktionen och minskar bara takten på försämringen av lungkapaciteten, för många patienter till priset av allvarliga biverkningar. Det medicinska behovet är därför stort.

Oxcia är i frontlinjen med att förstå den nya biologiska och farmakologiska roll OGG1 har i utvecklingen av såväl inflammation som fibros, vilket öppnar upp fler möjligheter inom ytterligare indikationer såsom t.e.x. akut lungskada (ARDS) och allergisk astma.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

 

Christina Kalderén, preklinisk chef

E-post: christina.kalderen@oxcia.com

 

Eller:

 

Ulrika Warpman Berglund, VD

E-post: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

 

Kort om Oxcia AB

Oxcia AB bedriver nydanande forskning genom sitt unika sätt att utnyttja oxidativa DNA-skador och DNA Damage response(1) och på så sätt utveckla nya, effektiva och säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller kronisk inflammation. Oxcia har för närvarande två läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot solida och hematologiska cancrar. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök Oxcia.com

(Note (1): DNA Damage Response, DDR– kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA)