Kommunike från årsstämma

Den 30 juni 2021 ägde årsstämman för Oxcia AB rum. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Här hittar du dokumentet från årsstämman:
20210627 Kommunike från årsstämma