Ny pre-klinisk studie visar att OXC-201 kan vara en lovande behandling av IPF (lungfibros)

En ny studie, ” Small-molecule-mediated OGG1 inhibition attenuates pulmonary inflammation and lung fibrosis in a murine lung fibrosis model” (fritt översatt: Farmakologisk OGG1-hämning minskar akut lungskada och lungfibros i möss), publicerades den 26 Januari i Nature Communications ( https://doi.org/10.1038/s41467-023-36314-5, L. Tanner, A. B. Single, R. K. V. Bhongir , M. Heusel , T. Mohanty, C. A. Q. Karlsson, L. Pan, C-M. Clausson, J. Bergwik, K. Wang, C. K. Andersson, R. M. Oommen, J. S. Erjefält, J. Malmström, O. Wallner, I. Boldogh, T. Helleday, C. Kalderén & A. Egesten) visar att OXC-201 (TH5487) kan vara en lovande behandling för idiopatisk lungfibros (IPF).

IPF är en progressiv lungsjukdom som dramatiskt reducerar lungfunktionen och som så småningom leder till lungkollaps.  Överlevnaden för IPF patienter är endast 3-5 år efter diagnos. Den medicinska behandling som finns tillgänglig idag förbättrar inte lungfunktionen utan bromsar bara den pågående försämringen av lungkapaciteten, för många patienter till priset av besvärliga biverkningar. Det finns idag ca 2000 personer i Sverige och över 700 000 globalt som fått diagnosen IPF, men man befarar att mörkertalet är stort. 

DNA reparations enzymet OGG1 (8-oxoguanin DNA glykosylas-1) har visat sig spela en viktig roll i inflammation och fibros. I studien påvisas att genom att genetiskt slå ut OGG1 eller hämma enzymet med OXC-201 (TH5487), kan man minska den akuta inflammationen och lungfibrosen. Administrering av OXC-201 till möss med bleomycin-inducerad lungfibros och inflammation minskade tydligt lungskadan jämfört med obehandlade möss. Behandling med OXC-201 minskade nivåerna av aktiverat NF-κB transkriptionsfaktor, infiltrationen av immunceller i lungan och produktionen av inflammatoriska och fibrotiska ämnen som är kopplade till lungfibros som TGF-β, TNF-α och collagen 1A1.

"IPF är en allvarlig sjukdom som har stor påverkan på livskvalité och livslängd, som saknar bra medicinsk behandling och utgör därmed ett stort medicinskt behov. Därför är det glädjande att de data som presenteras i studien indikerar att OXC-201 har potential att utvecklas till en ny potent farmakologisk behandling av IPF. Vi tar nu nästa steg för att utveckla OXC-201 vidare mot klinik", säger Oxcias prekliniska chef Christina Kalderén.

Om OXC-201

OXC-201 är en småmolekylär hämmare av OGG1, en potentiellt ny medicinsk  behandling av IPF (idiopatisk lungfibros), andra fibrotiska tillstånd samt inflammatoriska sjukdomar. Genom att rikta in sig på DNA-reparationsenzymet OGG1 (8-oxo guanin DNA-glykosylas-1), hämmar OXC-201 bindning av OGG1 till DNA och därigenom moduleringen av gentranskription. OGG1 spelar en betydande roll i modulering av inflammation och fibrogenes; genetisk nedreglering eller kemisk hämning av OGG1 har visat sig skydda mot inflammation och fibros i flera experimentella sjukdomsmodeller. OXC-201 är patentskyddad och Oxcia AB har exklusiva rättigheter under patenten att utveckla och kommersialisera OXC-201.

Som kommunicerades i pressreleasen den 24:e februari, har EIC (European Innovation Council) tilldelat Oxcia AB ett bidrag på 2,5 miljoner euro inom EIC-Transition programmet för nästa fas av utvecklingen av OXC-201.

För mer information vänligen kontakta:
Christina Kalderén (christina.kalderen@oxcia.com)

eller
Ulrika Warpman Berglund (ulrika.warpmanberglund@oxcia.com)

Om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR – kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot cancer. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök www.oxcia.com