Nya studier visar att OXC-101 förbättrar konventionell kemoterapibehandling vid akut myeloisk leukemi (AML)

Enligt en ny studie publicerad online den 28 februari 2022 (Centio et al., "Inhibition of oxidized nucleotide sanitation by TH1579 and conventional chemotherapy cooperatively enhance oxidative DNA-damage and survival in AML", Mol Cancer Ther, doi: 10.1158/1535-7163.MCT-21-0185. Online före tryckning) kan OXC-101 (TH1579, karonudib) hämma AML-proression som monoterapi men också förbättra effekten av standardkemoterapi i prekliniska AML-sjukdomsmodeller.

AML är en aggressiv blodcancer med uppskattningsvis 25 % 5-års överlevnad, främst på grund av återfall eller primär resistens mot vanliga terapeutiska behandlingar. OXC-101 (karonudib, TH1579) har tidigare visat sig vara effektiv i olika prekliniska AML-sjukdomsmodeller (Sanjiv et al., Cancer Research 2021). I den nyligen accepterade artikeln av Centio et al. bekräftas detta ytterligare och synergistiska effekter mellan OXC-101 och standardkemoterapi för AML (antracyklin doxorubicin) observerades.

"Vi är mycket nöjda med dessa studieresultat som tydligt stödjer framtida kliniska studier som kombinerar standardkemoterapi för AML med OXC-101 för att validera de lovande synergistiska effekterna", säger Ulrika Warpman Berglund, VD för Oxcia.

OXC-101 har en unik verkningsmekanism som bekämpar cancern genom att utnyttja cancerns inneboende höga nivåer av oxidativa DNA-skador och oxidativ stress. OXC-101 orsakar mer cancer-specifik oxidativ stress och oxidativa DNA skador och hindrar att cancercellen kan växa. Resultatet blir att cancercellen dör. Friska celler påverkas endast marginellt vilket lägger grunden till OXC-101 goda tolerabilitet.

OXC-101 undersöks i två pågående kliniska fas 1-studier, en i hematologiska cancertyper och en i avancerade solida tumörer. De är planerade att slutföras under 2022.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ulrika Warpman Berglund, CEO

Telefon: +46 (0) 73 270 96 05

Email: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

 

Kort om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR – kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 (karonudib, TH1579) undersöks i två pågående kliniska fas 1-studier, en i avancerade solida tumörer och en i hematologiska cancertyper. OXC-201 (TH5487) utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök www.oxcia.com