Oxcia AB (publ) offentliggör årsredovisning

Oxcia AB (publ) (“Oxcia”) har idag offentliggjort årsredovisningen för 2022.

Oxcias årsredovisning finns tillgänglig på hemsidan https://Oxcia.com. I årsredovisningen kommenterar VD Ulrika Warpman Berglund:” För 2023 vill vi använda oss av Oxcias positiva momentum och fortsätta utveckla våra projekt….Oxcias resa är mycket spännande och vi hoppas få fler ombord för 2023 och framåt.”

Årsstämma hålls 13 juni 2023 klockan 17:00 i Life City, Solnavägen 3, Solna

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Warpman Berglund, VD, Oxcia AB (publ)

Telefon: +46 (0) 73 270 9605
ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR – kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot cancer. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök www.oxcia.com

 

Oxcias årsredovisning 2022