Oxcia AB (publ) utser valberedning

Oxcia AB (publ) meddelar att representanter för de största ägarna har enats om valberedning inför årsstämman 2024.

I enlighet med årsstämmans beslut den 13 juni ombads de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2023 att nominera sina representanter i valberedningen. Till valberedningen utsågs som ordförande Kristina Edfeldt (representerar Thomas Helleday Foundation for medical research), Thomas Helleday och Agneta Edberg  (representerar Martin Scobie).

Aktieägare som har synpunkter och förslag ombedes kontakta valberedningens ordförande Kristina Edfeldt på e-postadressen info@oxcia.com.

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Warpman Berglund, VD, Oxcia AB (publ)

Telefon: +46 (0) 73 270 9605
ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR – kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot cancer. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök www.oxcia.com