Oxcia kontrakterar Patheon för tillverkning samt förstärker organisationen ytterligare

17 Januari 2022

Oxcia, banbrytare inom oxidativa DNA -skador och DNA Damage Response (DDR) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för cancer eller inflammation, har kontrakterat Patheon för uppskalning och produktion av OXC-101 substans och tabletter inför kommande kliniska fas 2 studier. OXC-101 är Oxcias first-in-class anticancer läkemedelskandidat med pågående fas 1 studier i patienter med avancerade solida cancrar eller blodcancrar.

Patheon är en del av den globala ThermoFisher Scientific koncernen och är en ledande kontraktstillverkare med produktion i ett flertal länder.

Oxcia fortsätter att förstärka organisationen.  Vi är glada att vi knutit till oss Emil Lindmark som affärsjurist. Han kommer närmast ifrån en tjänst som juridiskt ansvarig inom Miljö- och stadsbyggnadskontoret på Lidingö kommun, där han också varit en del av ledningsgruppen. Emil Lindmark har erhållit sin juridikutbildning på Umeå universitet. Han har en jur.kand och en magisterexamen i mark- och miljörätt. Emil påbörjar sin tjänst hos Oxcia mars 2022.

”Oxcias projektutveckling är i en intensiv fas och det känns tryggt att vi har ett väldigt kompetent och effektivt team med bred kollektiv erfarenhet som driver den framåt. I takt med att OXC-101 går mot viktiga kliniska milstolpar etableras även viktiga samarbeten för att säkerställa att utvecklingen fortsätter enligt vår noga utstakade plan” säger Ulrika Warpman Berglund, VD i Oxcia.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulrika Warpman Berglund, VD
Telefon: +46 (0)73 270 96 05
E-post: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Kort om Oxcia

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA -skador och DNA Damage Response (DDR) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av sjukdomar orsakade av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 (Karonudib, TH1579) undersöks i två pågående kliniska fas 1 studier, en i avancerade solida tumörer och en i hematologiska cancrar. OXC-201 (TH5487) utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros, och befinner sig i preklinisk fas.

Mer information om Oxcia finns att tillgå via www.oxcia.com

 

Oxcia kontrakterar Patheon för tillverkning samt förstärker organisationen ytterligare