Oxcia offentliggör årsredovisning

Oxcia AB (”Oxcia”) har idag offentliggjort årsredovisningen för 2021.

Årsredovisningen har byggts ut med betydligt mer information om bolaget, projekten och indikationerna. Oxcia har även bytt till redovisningsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standard) och tagit fram en bolagsstyrningsrapport.  

Oxcias årsredovisning finns tillgänglig på hemsidan https://www.oxcia.com. I årsredovisningen kommenterar VD Ulrika Warpman Berglund ; ” Jag ser fram emot ett spännande och händelserikt 2022. De ge­nomförda finansieringsrundorna och det förstärkta, engagerade och målinriktade Oxcia teamet, gör att Oxcia är mycket väl rustat för att utföra de planerade aktiviteterna 2022.”

Årsstämma hålls tisdagen den 14 juni 2022 klockan 17:00 i Life city, Solnavägen 3, Solna. 

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Warpman Berglund, VD, Oxcia AB (publ)

Telefon: +46 (0) 73 270 9605
ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 (karonudib, TH1579) undersöks i två pågående kliniska fas 1-studier, en i avancerade solida tumörer och en i hematologiska cancertyper. OXC-201 (TH5487) utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök www.oxcia.com

 

Oxcia ÅR 2021_final