Oxcia presenterar positiva effekter av OXC-201 i lungvävnad från patient med idiopatisk lungfibros

Oxcia presenterade nya prekliniska data för OXC-201 vid 7th IPF summit I Boston, 19-21 september och European Respiratory Society (ERS) International Congress 2023, 9–13 september.  Lungvävnad från IPF patienter har höga nivåer av flera fibrotiska biomarkörer. Behandling med kliniskt relevanta doser av OXC-201 visade robust dosberoende minskning av ett flertal av de mest centrala fibrosrelaterade markörerna som t.ex. TGF-ß och kollagen.  Dessa data stöder tidigare resultat från andra prekliniska modeller och visar på potentialen hos OXC-201 att användas för behandling mot IPF.

Christina Kalderén, Preclinical Director,Oxcia kommenterar :”Vi är glada att kunna presentera nya ex vivo data med OXC-201, vår läkemedelskandidat mot IPF. Dessa lovande resultat stärker oss inför nästa steg mot klinisk utveckling.”

 

Precision Cut Lung Slices (PCLuS)

Genom att ta till vara på lunga från IPF-patienter som transplanterats, kan man odla bitar av lungan i vävnadskultur för att studera farmakologiska effekter på fibrosrelaterade biomarkörer. Teknologin är utvecklad av FibroFind och Newcastle University.

 

Om OXC-201

OXC-201 är en småmolekylär hämmare av OGG1, ett nytt tillvägagångssätt för behandling av IPF (idiopatisk lungfibros), andra fibrotiska tillstånd samt inflammatoriska sjukdomar. Genom att rikta in sig på DNA-reparationsenzymet OGG1 (8-oxo guanin DNA glykosylas1), hämmar OXC-201 bindning av OGG1 till DNA och därigenom moduleringen av gentranskription. OGG1 spelar en betydande roll i modulering av inflammation och fibrogenes; genetisk nedreglering eller kemisk hämning av OGG1 har visat sig skydda mot inflammation och fibros i flera experimentella sjukdomsmodeller.

 

The EIC (European Innovation Council) har tilldelat Oxcia AB ett forskningsanslag på 2.5 millioner Euro inom ramen för EIC-Transition programmet som kommer användas för finansiering av nästa steg i utvecklingen av OXC-201 mot IPF.

 

 

 

 

För ytterligare information kontakta:

 

Christina Kalderén, Pre-clinical Director

Email: christina.kalderen@oxcia.com
 

eller:
 

Ulrika Warpman Berglund, CEO

Email: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

 

 

Kort om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR – kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 (karonudib, TH1579) undersöks i kliniska fas 1-studier, en i avancerade solida tumörer och en i hematologiska cancertyper. OXC-201 (TH5487) utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.