Oxcia stärker styrelsen med Thomas Helleday, Eva Sjökvist Saers och Jan Benjaminson

Vid Oxcias bolagsstämma 15 juni, valdes Thomas Helleday, Eva Sjökvist Saers och Jan Benjaminson till nya styrelseledamöter. Ulrika Warpman Berglund omvaldes till styrelseordförande. Jan Zetterberg, som är VD för bolaget, omvaldes till ledamot. Annika Jenmalm Jensen hade avböjt omval.

Oxcia grundades 2014 med visionen att bli en stark och drivande aktör för utveckling och kommersialisering av produkter inom life science med Sverige som bas. Det ska göras genom att transformera state-of-the-art forskning inom akademin till utveckling och kommersialisering av viktiga läkemedel och medicintekniska produkter – allt för att förbättra liv.

Oxcia har under sex år framgångsrikt arbetat utifrån visionen enligt avtal med Thomas Helledays Stiftelse för medicinsk forskning (THF). Det har bla lett till att Oxcia har initierat två nu pågående kliniska fas 1 studier som studerar säkerhet och tolerabilitet av MTH1 hämmaren Karonudib (studierna MASTIFF, NCT03036228 och MAATEO, NCT04077307). Oxcia ska nu ta nästa steg i utvecklingen och behöver då säkerställa resurser i form av finansiering och kompetens.

  • Jag är oerhört stolt över att vi är i klinisk fas med en av våra läkemedelskandidatsubstanser Karonubid, säger styrelseordförande Ulrika Warpman Berglund. När vi nu utvecklar bolaget vidare behöver vi förstärka med ytterligare kompetens och jag är mycket glad över förstärkningen med de nya styrelseledamöterna Thomas Helleday, Eva Sjökvist Saers och Jan Benjaminson.

Thomas Helleday är professor på institutionen onkologi patologi, Karolinska institutet och grundare av THF och Oxcia. Eva Sjökvist Saers är disputerad apotekare med bred erfarenhet inom läkemedelsutveckling/tillverkning och affärsutvecking, bla som VD för APL, och är i dag styrelseaktiv inom life science. Jan Benjaminson är civilekonom från Lunds universitet med mångårig erfarenhet från finansiering, börsintroduktion och kapitalanskaffning.

Latest news

  • Oxcia reports positive interim data from the first part of the MASTIFF study, a phase 1 dose- escalation study with OXC-101 in patients with advanced solid cancers. Oxcia is a pioneer in oxidative DNA damage and DNA Damage Response (the

    Read more

  • Oxcia rapporterar positiva interimsdata från den första delen av MASTIFF studien, en fas 1 dos-eskalering-studie med OXC-101 i patienter med avancerade solida cancrar.  Oxcia är en banbrytare inom oxidativa DNA -skador och DNA Damage Response (kroppens processer för att reparera

    Read more

  • 17 Januari 2022 Oxcia, banbrytare inom oxidativa DNA -skador och DNA Damage Response (DDR) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för cancer eller inflammation, har kontrakterat Patheon för uppskalning och produktion av OXC-101 substans och tabletter inför kommande

    Read more