Oxcia stärker styrelsen med Thomas Helleday, Eva Sjökvist Saers och Jan Benjaminson

Vid Oxcias bolagsstämma 15 juni, valdes Thomas Helleday, Eva Sjökvist Saers och Jan Benjaminson till nya styrelseledamöter. Ulrika Warpman Berglund omvaldes till styrelseordförande. Jan Zetterberg, som är VD för bolaget, omvaldes till ledamot. Annika Jenmalm Jensen hade avböjt omval.

Oxcia grundades 2014 med visionen att bli en stark och drivande aktör för utveckling och kommersialisering av produkter inom life science med Sverige som bas. Det ska göras genom att transformera state-of-the-art forskning inom akademin till utveckling och kommersialisering av viktiga läkemedel och medicintekniska produkter – allt för att förbättra liv.

Oxcia har under sex år framgångsrikt arbetat utifrån visionen enligt avtal med Thomas Helledays Stiftelse för medicinsk forskning (THF). Det har bla lett till att Oxcia har initierat två nu pågående kliniska fas 1 studier som studerar säkerhet och tolerabilitet av MTH1 hämmaren Karonudib (studierna MASTIFF, NCT03036228 och MAATEO, NCT04077307). Oxcia ska nu ta nästa steg i utvecklingen och behöver då säkerställa resurser i form av finansiering och kompetens.

  • Jag är oerhört stolt över att vi är i klinisk fas med en av våra läkemedelskandidatsubstanser Karonubid, säger styrelseordförande Ulrika Warpman Berglund. När vi nu utvecklar bolaget vidare behöver vi förstärka med ytterligare kompetens och jag är mycket glad över förstärkningen med de nya styrelseledamöterna Thomas Helleday, Eva Sjökvist Saers och Jan Benjaminson.

Thomas Helleday är professor på institutionen onkologi patologi, Karolinska institutet och grundare av THF och Oxcia. Eva Sjökvist Saers är disputerad apotekare med bred erfarenhet inom läkemedelsutveckling/tillverkning och affärsutvecking, bla som VD för APL, och är i dag styrelseaktiv inom life science. Jan Benjaminson är civilekonom från Lunds universitet med mångårig erfarenhet från finansiering, börsintroduktion och kapitalanskaffning.

Latest news

  • Tredje kvartalet (juli-september 2022) Rörelseresultatet uppgick till -10 927 043 (-3 573 590) SEK. Periodens resultat uppgick till -10 927 043 (-3 578 876) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 612 924 (-2 749 079) SEK. Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,51… Continue reading Oxcia AB publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022

    Read more

  • En ny studie, ”Pharmacological OGG1 inhibition decreases murine allergic airway inflammation” (fritt översatt: Farmakologisk OGG1-hämning minskar allergisk luftvägsinflammation i sjukdomsmodeller), publicerades den 17 oktober i Frontiers in Pharmacology, Respiratory pharmacology ( DOI 10.3389/fphar.2022.999180, Tanner L, Bergwik J, Bhongir RKV, Pan L C, Wallner O, Kalderén C, Helleday T, Boldogh I, Adner M och Egesten A) och visar att Oxcias läkemedelskandidat OXC-201 (TH5487) kan vara en lovande behandling för allergisk astma.

    Read more

  • A new study, Pharmacological OGG1 inhibition decreases murine allergic airway inflammation, was published 17[th] of October in Respiratory pharmacology, Frontiers in Pharmacology, (DOI 10.3389/fphar.2022.999180, Tanner L, Bergwik J, Bhongir RKV, Pan L, Dong C, Wallner O, Kalderén C, Helleday T, Boldogh I, Adner M and Egesten A) and demonstrates that Oxcia’s potential clinical candidate OXC-201 (TH5487) may be a promising treatment for allergic asthma.

    Read more