Oxcias valberedning föreslår Eva Nordström till ny styrelseledamot

Valberedningen i Oxcia AB föreslår att Eva Nordström väljs till ny ordinarie ledamot i styrelsen i Oxcia vid en extra bolagsstämma. Eva Nordström är idag COO och vice VD i Oncopeptides AB. Hon har en gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling i en internationell miljö.

Valberedningen bestående av ordförande Kristina Edfeldt (representerar Thomas Helleday Foundation for medical research), Thomas Helleday och Mats Persson (representerar Martin Scobie) har beslutat att föreslå Eva Nordström till Oxcias styrelse. 

Eva Nordström utsågs till Head of Clinical Development 2012, Chief Operating Officer 2020 och vice vd för Oncopeptides 2021. Eva ansvarar för strategiska och operativa frågor inom Biostatistics, Clinical Operations, Data Management, Global Drug Supply och Project & Process Management.

 

Eva Nordström har tidigare varit global projektledare på direktörs och VP-nivå på Pharmacia och AstraZeneca, med bas i både Sverige och USA. Eva har lett internationella tvärfunktionella team genom alla faser av läkemedelsutveckling, inklusive fas III och lansering, samt arbetat i olika terapiområdens ledningsgrupper. Hon har haft ansvar för individuella projektstrategier inklusive implementering av dessa samt terapiområdesstrategier, förvaltning av läkemedelspipeline och inlicensiering.

 

Eva Nordström har en apotekarexamen från Uppsala universitet och en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

 

Val kommer att genomföras på kommande extra bolagsstämma i Oxcia.

 

”Oxcia välkomnar valberedningens förslag till att Eva Nordström väljs in till styrelsen i Oxcia. Hon tillför mycket kunskap inom klinisk utveckling i en internationell miljö som blir värdefull när vi snart går in i nästa fas av kliniska prövningar. Hon har dessutom en bred internationell erfarenhet i en börsmiljö.” säger Jan Zetterberg, styrelseordförande i Oxcia.

 

 

Stockholm den 7 februari 2022

 

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Warpman Berglund, VD, Oxcia AB (publ)

Telefon: +46 (0) 73 270 9605
ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR – kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 (karonudib, TH1579) undersöks i två pågående kliniska fas 1-studier, en i avancerade solida tumörer och en i hematologiska cancertyper. OXC-201 (TH5487) utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök www.oxcia.com