Rekryteringen av patienter slutförd och rekommenderad fas II-dos uppnådd för OXC-101

Oxcia AB, meddelade idag att de har slutfört rekryteringen och utvärderingen av den sista patienten i MASTIFF Fas I kliniska prövningen av OXC-101 i eskalerande doser för behandling av patienter med avancerade solida maligna tumörer. Den rekommenderade fas II-dosen har nu kunnat fastställas. Studieresultat kommer att rapporteras de kommande månaderna.

"Att slutföra inskrivningen i MASTIFF-studien och kunna slå fast den rekommenderade fas 2-dosen är en mycket viktig milstolpe för vårt företag och gör att vi kan slutföra planeringen av vår fas II-studie", säger Austin Smith, M.D, Chief Medical Officer, Oxcia. "Vi uppskattar verkligen patienternas deltagande och det stöd vi har fått från prövningsledare som tror att OXC-101 har potential att möta det kliniska behovet av en ny säker och effektiv behandling för patienter med svårbehandlade cancerformer."

Rekrytering i Fas I-studien för avancerade hematologiska cancrar, MAATEO, pågår fortfarande.

Kort om OXC-101

Med sin unika dubbla verkningsmekanism drar OXC-101 fördel av den höga nivån av endogen oxidativ stress och oxidativa DNA-skador som finns i cancerceller genom att störa celldelningskomplexet mikrotubuli samt hämma reparationsenzymet MTH1. OXC-101 stoppar cancercellen från att dela sig, orsakar mer oxidativ stress och oxidativ DNA-skada som cancercellen inte kan hantera och cellen dör. Friska celler påverkas endast marginellt, vilket lägger grunden för den goda tolerabiliteten för OXC-101. Läkemedlet kan ges som en tablett.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Austin Smith, CMO

Email: austin.smith@oxcia.com

Eller:
 

Ulrika Warpman Berglund, CEO

Phone: +46 (0) 73 270 96 05

Email: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Kort om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR – kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 (karonudib, TH1579) undersöks i två pågående kliniska fas 1-studier, en i avancerade solida tumörer och en i hematologiska cancertyper. OXC-201 (TH5487) utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros, och befinner sig i preklinisk fas.