Bolagsstämma 2024

Oxcia AB (publ) planerar att hålla nästa ordinarie bolagsstämma den 21 maj 2024. Stämman avses hållas i Solna, Sverige.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämman ska begära det skriftligen hos styrelsen senast den 2 april 2024. Av praktiska skäl rekommenderar bolaget att aktieägare inkommer med ärenden senast den 26 mars.

Ärenden ska adresseras till Oxcias styrelse men skickas till:
Oxcia AB (publ)
Norrbackagatan 70C
113 34 Stockholm
Sverige

Valberedning består av Kristina Edfeldt (representerar Thomas Helledays stiftelse för medicinsk forskning, Thomas Helleday och Agneta Edberg ( representerar Martin Scobie). Aktieägare som har synpunkter och förslag ombeds kontakta valberedningens ordförande Kristina Edfeldt på info@oxcia.com