Inför Bolagsstämma 2024

Oxcia AB (publ) planerar att hålla nästa ordinarie bolagsstämma den 21 maj 2024. Stämman avses hållas i Solna, Sverige.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämman ska begära det skriftligen hos styrelsen senast den 2 april 2024. Av praktiska skäl rekommenderar bolaget att aktieägare inkommer med ärenden senast den 26 mars.

Ärenden ska adresseras till Oxcias styrelse men skickas till:
Oxcia AB (publ)
Norrbackagatan 70C
113 34 Stockholm
Sverige

Valberedning består av Kristina Edfeldt (representerar Thomas Helledays stiftelse för medicinsk forskning, Thomas Helleday och Agneta Edberg (representerar Martin Scobie). Aktieägare som har synpunkter och förslag ombeds kontakta valberedningens ordförande Kristina Edfeldt på info@oxcia.com