Extra bolagsstämma 10 oktober

Aktieägarna i Oxcia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdag den 10 oktober 2023 klockan 17:00 i Life city, Solnavägen 3, Solna. Dörrarna är öppna från och med 16:30, lättare förtäring finns. Handlingar inför stämman finner ni nedan.

Kallelse
Fullmaktsformulär
Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
Revisorns yttrande om Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
Årsredovisning 2022 med revisionsberättelse
Fullständiga villkor S 2023/2026
Fullständiga villkor P 2023/2026
Protokoll