Kallelse till Extra Bolagsstämma i Oxcia AB

Aktieägarna i Oxcia AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 mars 2021.

För mer information se bilagda dokument.

Bolagsordning
Complete proposal – authorizing the Board of Directors to decide on a new issue and issue of warrants, convertibles
Complete proposal for a resolution amending the Articles of Association
Kallelse Oxcia AB (publ) i SvD (2021-02-01)
Notice of Extra General Meeting 1 March 2021
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande
Oxcia Articles of Association March 2021
Formulär för poströstning
Fullmaktsformulär
Postal Voting Form
Power of Attorney Form

Latest news

  • Tredje kvartalet (juli-september 2022) Rörelseresultatet uppgick till -10 927 043 (-3 573 590) SEK. Periodens resultat uppgick till -10 927 043 (-3 578 876) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 612 924 (-2 749 079) SEK. Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,51… Continue reading Oxcia AB publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022

    Read more

  • En ny studie, ”Pharmacological OGG1 inhibition decreases murine allergic airway inflammation” (fritt översatt: Farmakologisk OGG1-hämning minskar allergisk luftvägsinflammation i sjukdomsmodeller), publicerades den 17 oktober i Frontiers in Pharmacology, Respiratory pharmacology ( DOI 10.3389/fphar.2022.999180, Tanner L, Bergwik J, Bhongir RKV, Pan L C, Wallner O, Kalderén C, Helleday T, Boldogh I, Adner M och Egesten A) och visar att Oxcias läkemedelskandidat OXC-201 (TH5487) kan vara en lovande behandling för allergisk astma.

    Read more

  • A new study, Pharmacological OGG1 inhibition decreases murine allergic airway inflammation, was published 17[th] of October in Respiratory pharmacology, Frontiers in Pharmacology, (DOI 10.3389/fphar.2022.999180, Tanner L, Bergwik J, Bhongir RKV, Pan L, Dong C, Wallner O, Kalderén C, Helleday T, Boldogh I, Adner M and Egesten A) and demonstrates that Oxcia’s potential clinical candidate OXC-201 (TH5487) may be a promising treatment for allergic asthma.

    Read more