Kallelse till Extra Bolagsstämma i Oxcia AB

Aktieägarna i Oxcia AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 mars 2021.

För mer information se bilagda dokument.

Bolagsordning
Complete proposal – authorizing the Board of Directors to decide on a new issue and issue of warrants, convertibles
Complete proposal for a resolution amending the Articles of Association
Kallelse Oxcia AB (publ) i SvD (2021-02-01)
Notice of Extra General Meeting 1 March 2021
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande
Oxcia Articles of Association March 2021
Formulär för poströstning
Fullmaktsformulär
Postal Voting Form
Power of Attorney Form