Affärsjurist till Oxcia AB

Oxcia AB är ett litet innovativt företag som är inriktad på forskning och utveckling av nya behandlingar inom ”DNA damage response” (DDR).  Bolaget har för närvarande två pågående fas 1 prövningar med ”first-in-class” MTH1-hämmaren Karonudib (TH1579) i avancerade solida maligniteter… Continue reading Affärsjurist till Oxcia AB

Kommunike från årsstämma

Den 30 juni 2021 ägde årsstämman för Oxcia AB rum. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande. Här hittar du dokumentet från årsstämman:20210627 Kommunike från årsstämma

Oxcia stärker styrelsen med Thomas Helleday, Eva Sjökvist Saers och Jan Benjaminson

Vid Oxcias bolagsstämma 15 juni, valdes Thomas Helleday, Eva Sjökvist Saers och Jan Benjaminson till nya styrelseledamöter. Ulrika Warpman Berglund omvaldes till styrelseordförande. Jan Zetterberg, som är VD för bolaget, omvaldes till ledamot. Annika Jenmalm Jensen hade avböjt omval. Oxcia… Continue reading Oxcia stärker styrelsen med Thomas Helleday, Eva Sjökvist Saers och Jan Benjaminson