Oxcia stärker styrelsen med Thomas Helleday, Eva Sjökvist Saers och Jan Benjaminson

Vid Oxcias bolagsstämma 15 juni, valdes Thomas Helleday, Eva Sjökvist Saers och Jan Benjaminson till nya styrelseledamöter. Ulrika Warpman Berglund omvaldes till styrelseordförande. Jan Zetterberg, som är VD för bolaget, omvaldes till ledamot. Annika Jenmalm Jensen hade avböjt omval. Oxcia… Continue reading Oxcia stärker styrelsen med Thomas Helleday, Eva Sjökvist Saers och Jan Benjaminson